।। सहस्त्राधारा व श्रीलक्ष्मण मंदिर।।

17 March, 2021

पापमोचनतीर्थातु पर्वतश्शरयुजले ।  सहस्रधारातीर्थे वै सर्वकिल्मिषनाशनम् ।।1।।

यस्मिन रामाज्ञया वीरो लक्ष्मणः परवीरहा । प्राणानुत्सृज्य योगेन यायौ शेषात्मतां पूरा ।। 2।।